Επικοινωνία





Πληροφορίες επικοινωνίας

Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις ή σε διάλογο

Διεύθυνση:Μεγαλοχώρι 180 11

Σταθερό: +30 22970 91 001

Κινητό: +30 697 21 91 450

Ηλεκτρονική διεύθυνση: logothetisbikes@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.rentabikelogothetis.gr